Anmälda ekipage till Officiell tavling - Lydnad Startklass (Lydnad Startklass B)

  • Missing_logo_thumb
    Arrangör: Gävle Brukshundklubb Domare: Ulla Altskog
    Datum: 7 december, 2019 Tävlingsledare:
    Antal anmälda: 16 Sista anmälningsdatum: 15 november, 2019
    Printer