Anmälda ekipage till Officiell tavling - Lydnad Startklass (Lydnad Startklass A)

  • Missing_logo_thumb
    Arrangör: Gävle Brukshundklubb Domare: Göran Svensson
    Datum: 21 december, 2019 Tävlingsledare: Carina Hedman
    Antal anmälda: 6 Sista anmälningsdatum: 29 november, 2019
    Printer