IPO Klass 3

Förare Hund Klubb Resultat Ras
1. Sanna Nilsson Mega Van De Utadreef Rasklubben för Belgiska Vallhundar 251.00 G, Utbildningstecken Malinois Eye Script