Anmälda ekipage till Officiell tavling - IPO Klass 3