Lydnad Startklass

Förare Hund Klubb Resultat Ras
1. Sofia Olovsson Karga Landets Knixa Piteå BK 184.5p Uppflyttningsresultat Malinois Eye
2. Angelica Lindvall Megavolts Brandfarliga Britta Malmen BHK 182.5p Uppflyttningsresultat Hollandse herdershond korthårig Eye
3. Stina Bithén Seamist Silversmoke Luleå BK 181p Uppflyttningsresultat Collie, långhårig Eye
4. Amanda Brandt Keep Smilings Tigers Eye Negro Skellefteå HU 167.5p Uppflyttningsresultat Australian shepherd Eye
5. Susanna Holmbom Yumigos Blue Azure Piteå BK 164.5p Uppflyttningsresultat Australian shepherd Eye
6. Susanne Stjernfeldt Redrivals Pintail For Lynx Umeå BHK 159p Godkänd Nova scotia duck tolling retriever Eye
7. Ida Engberg Yumigos Blue Velvet Piteå BK 152.5p Godkänd Australian shepherd Eye
8. Kristina Stiernspetz Eyegrip´s Ess Umeå BHK 150p Godkänd Border collie Eye
9. Linda Degerfeldt Storstrandsnova´s Azha Star Piteå BK 135.5p Godkänd Nova scotia duck tolling retriever Eye