Anmälda ekipage till Working Test KM Bergslagen - Working Test Elitklass

  • Missing_logo_thumb
    Arrangör: SSRK Bergslagen Domare: Mats Närling, Sune Nilsson, Ulf Göranzon, Liselotte Hermansson
    Datum: 19 maj, 2018 Provledare: Mats Närling
    Antal anmälda: 4 Sista anmälningsdatum: 11 maj, 2018
    Printer