Anmälda ekipage till Officiell tavling - Lydnadsklass 1

  • Missing_logo_thumb
    Arrangör: Vimmerby BHK Domare: Berth Nilsson
    Datum: 6 juni, 2019 Tävlingsledare: Robert Åkesson
    Antal anmälda: 4 Sista anmälningsdatum: 15 maj, 2019
    Printer