Mentaltest - Öppen för anmälan

Öppet MT 2007 Var god läs regelverk och prioriteringsordning på SBK:s hemsida. Regler MT 2007 http://brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Regler%20för%20korning%2020170101.pdf Anvisningar MT 2007 http://brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Anvisningar%20för%20MT%2020170101.pdf

  • MH

  • MT

  • Exteriörbeskrivning

  • MT2017

Jag ser inga knappar för att anmäla mig, vad är fel?

För att kunna anmäla en hund måste du ange att hunden tävlar i respektive klass. Detta görs på Mitt konto. Logga in för att redigera dina hundar.

Du måste även ha minst en förare på ditt konto ör att kunna anmäla dig.