Tollingjaktprov - Öppen för anmälan

Alla anmälningar till Tollarspecialens jaktprov ska ske på torsdagens prov (1/8). Efter det att anmälningstiden gått ut sker lottning, där alla hundar lottas till start torsdag, fredag ELLER lördag. Det är endast det som ställer upp som funktionärer som kan önska vilken dag man vill starta. OBS! Antalet hundar i Ökl kan komma att begränsas, för att ge plats för alla hundar som är anmälda till Tollarmästaren respektive Juniortollarmästaren möjlighet att starta. Domarändring kan ske beroende på hur många anmälningar det blir till varje klass. /// All entries to the tollingtrials on the Toller special must be made on the Thursday trial (1/8). After the last day of enter there’s a draw, and all dogs will get a starting day (Thursday , Friday OR Saturday ). Only volunteers helping out is allowed to whish a specific day.Please not the number of dogs in open class may be limited, to guarantee all dogs competing for tollarmaster or Juniortollarmaster the opportynity to start.

  • Nybörjarklass

  • Öppen klass

  • Elitklass

  • Praktiskt jaktprov

Jag ser inga knappar för att anmäla mig, vad är fel?

För att kunna anmäla en hund måste du ange att hunden tävlar i respektive klass. Detta görs på Mitt konto. Logga in för att redigera dina hundar.

Du måste även ha minst en förare på ditt konto ör att kunna anmäla dig.