Spår appellklass

Förare Hund Klubb Resultat Ras
1. Ann-Christine Wallner-Hoppe Conover´s Yankee Melody Piteå BK 290p Uppflyttad Flatcoated retriever Eye
2. Angela Svedlund Lindjax Jing Piteå BK 288.5p Uppflyttad Malinois Eye
3. Ida Jonasson Bergnäsgårdens Givenchy Arjeplog BHK 257.75p Uppflyttad Flatcoated retriever Eye
4. Ingela Nordahl Capone Von Pellefeld Svenska Boxerklubben 239p Uppflyttad Boxer Eye
  Mona Aronsson Aussie Gården´s Never Think Twice Lycksele BHK Bryter Australian shepherd Eye