Spår appellklass

Förare Hund Klubb Resultat Ras
1. Therese Selberg Molecularis Champagne Bodens Brukshundklubb 283p Uppflyttad Dobermann Eye
2. Lena Älvstrand Memarkens Mårra Bodens Brukshundklubb 263.5p Uppflyttad Golden retriever Eye
3. Lisbeth Johansson Redvilla´s Tengil Bodens Brukshundklubb 259p Uppflyttad Rottweiler Eye
4. Jenny Bucht Legolas Piteå BK 234.25p Uppflyttad Border collie Eye
5. Hanna Szögi White Ice Wolfs Correct My Name Piteå BK 212.5p Godkänd Vit herdehund Eye
6. Cecilia Rönnbäck Jambelee´s Birdie Luleå BK 191p Godkänd Boxer Eye