Mentaltest - Öppen för anmälan

Covid-19 anpassningar på Bro-Håbo BK arrangemang från och med 1 juni 2020 Detta gör att vi kommer behöva begränsa antalet startande på vissa av våra arrangemang och önskar att ni, om möjligt inte har med någon publik. BHBK följer som SBK, riktlinjerna från FHM. Detta innebär att vi uppmärksammar alla våra deltagare att följa dessa riktlinjer: Inte åka på några onödiga resor (du får själv avgöra vad som anses onödiga resor) Bilresor på max 2h från BHBK är godtagbara Person i riskgrupp uppmanas att inte deltaga Mer info kring arrangemang se resp. arrangemangs inbjudan

  • MH

  • MT

  • Exteriörbeskrivning

  • MT2017

Jag ser inga knappar för att anmäla mig, vad är fel?

För att kunna anmäla en hund måste du ange att hunden tävlar i respektive klass. Detta görs på Mitt konto. Logga in för att redigera dina hundar.

Du måste även ha minst en förare på ditt konto ör att kunna anmäla dig.