För tillfället finns ingen möjlighet att granska andra hundar av integritetsskäl.