Lydnad Startklass

Förare Hund Klubb Resultat Ras
1. Mathilda Bergfeldt Chroje Listiga Loranga Nedansiljans BK 184p Uppflyttningsresultat Nova scotia duck tolling retriever Eye
2. Lena Andersson Ekhöjdens Etta Gagnef-Floda BK 178p Uppflyttningsresultat Riesenschnauzer svart Eye
3. Monika Svedjehäll Cookiejar Charmander Falu BK 168.5p Uppflyttningsresultat Border collie Eye
4. Tore Karlsson Rissies Hixa Borlänge Brukshundklubb 166.5p Uppflyttningsresultat Riesenschnauzer svart Eye
5. Ragnhild Karlsson Life Of Joy´s Savoy Truffle Mora BK 150.5p Godkänd Pudel dvärg Eye
6. Ragnhild Karlsson Adajins Justin Time Mora BK 149p Godkänd Petit brabancon Eye
7. Sofie Kans Otto Mora BK 141.5p Godkänd Border collie Eye
8. Sandra Lindqvist Livi Falu BK 122p Godkänd Ej stambokförd hos SKK Eye
9. Anna Svensson Cefeus Great Hamilton Ii Kalix Brukshundklubb 112p Ej godkänd Australian kelpie Eye